Dobrovoľný hasičský zbor Forbasy


Adresa: Forbasy 40, 065 01 Forbasy

IČO: 001774746104

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9175000000004014919200 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)