Slovenský zväz sclerosis multiplex Bardejov Klub SM pri SZSM

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz sclerosis multiplex Bardejov Klub SM pri SZSM registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Rokytov 114, 8601 Rokytov

IČO: 896900/ 2

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000000452061138 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)