Jazdecký klub N.O.C.H.


Adresa: Novoť 1106, 02955 Novoť

IČO: 42349249

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7875000000004019220220 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)