Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice

Notárska komora SR vydá zoznam príjemcov 2% pre rok 2020 až po 15.1. Údaje nie sú aktualizované pre aktuálny rok. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Ladožská 16, 4012 Košice

IČO: 318221420009

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004007876388 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)