Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Košice registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Ladožská 16, 4012 Košice

IČO: 31822142/ 9

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2875000000004007876388 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)