Slovenská katolícka charita

SKCH pomáha približne 35 000 ľuďom v núdzi na Slovensku a ďalším v rozvojových krajinách. Podporte nás 2 %, aby bola naša pomoc účinnejšia. ĎAKUJEME!


Adresa: Kapitulská 18, 81415 Bratislava

Telefón: 02/ 54 43 28 01

E-mail: info@charita.sk

IČO: 00179132

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK2711000000002667520097 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Webová stránka: www.charita.sk