Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Púchov

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Púchov registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Komenského 1642/27, 2001 Púchov

IČO: 31822142/ 6

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7302000000001895694756 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)