EURO-DONO, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia EURO-DONO, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2014/2015.


Adresa: Ul. gen. Svobodu 684/11, 8901 Svidník

IČO: 42092515

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9109000000000622843125 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)