DOMKA - združenie saleziánskej mládeže


Adresa: Daliborovo nám. 1, 85101 Bratislava

IČO: 31789218/ 001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5102000000003213624355 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)