Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Strednej odbornej škole stavebnej s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Strednej odbornej škole stavebnej s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Ul. Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda

IČO: 35626356/ 5

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6752000000000007681929 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)