Slovenský zväz sclerosis multiplex Levice Klub SM pri SZSM

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz sclerosis multiplex Levice Klub SM pri SZSM registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Hollého 3, 93405 Levice

IČO: 896900/ 7

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8909000000000221744572 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)