SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH; Základná organizácia č. 216

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH; Základná organizácia č. 216 registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Námestie 1. mája č.5, 90044 Tomášov

IČO: 12664979/ 22

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5809000000000182214623 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)