Liga proti reumatizmu - Klub Kĺbik

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - Klub Kĺbik registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Nábrežie Ivana Krasku 4, 92101 Piešťany

IČO: 31822142/ 7

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6202000000001897835356 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)