Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Lučenec registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Mateja Bela č. 6, 98403 Lučenec

IČO: 31822142/ 4

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9052000000000006434774 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)