Slovenský zväz sclerosis multiplex Klub SM pri SZSM Humenné

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz sclerosis multiplex Klub SM pri SZSM Humenné registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Dlhé nad Cirochou 265, 6782 Dlhé nad Cirochou

IČO: 896900/ 4

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6409000000000462598932 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)