Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Dolný Štál

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Dolný Štál registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál

IČO: 35626356/ 88

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6852000000000007687634 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)