Liga proti reumatizmu - MP Poprad

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Liga proti reumatizmu - MP Poprad registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Nám. sv. Egídia č. 42/97, 5801 Poprad

IČO: 31822142/ 3

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5309000000000093284822 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)