Slovenský zväz sclerosis multiplex Kysucké Nové Mesto Klub SM pri SZSM

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz sclerosis multiplex Kysucké Nové Mesto Klub SM pri SZSM registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Vajanského 1129/18, 2401 Kysucké Nové Mesto

IČO: 896900/ 6

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8409000000000310986602 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)