Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Okoč

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Okoč registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Hlavná 509/22, 93028 Okoč

IČO: 35626356/ 2

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000021876554 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)