Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Námestie slobody 17, 81231 Bratislava

IČO: 397687/ 1

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK6481800000007000547614 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)