Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Školská rada pri Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Školská rada pri Základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Adresa: Ul. Pázmánya 48, 92701 Šaľa

IČO: 35626356/ 4

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7552000000000007407372 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)