Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Hollého 750, 90501 Senica

IČO: 00418684

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9702000000001231592554 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)