Slovenská asociácia boccie

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenská asociácia boccie registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2013/2014.


Adresa: Zvolenská 41, 98559 Vidiná

IČO: 00631655

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: 8026782 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)