Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied


Adresa: Tatranská Lomnica 154, 05960 Vysoké Tatry

IČO: 00178781

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7111110000006608247025 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)