Spolok dychovej hudby SITŇANKA


Adresa: Križovatka 913/9, 96901 Banská Štiavnica

IČO: 00627950

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0609000000000411924363 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)