Slovenský Červený kríž

Pomáhame ľuďom v utrpení a predchádzame utrpeniu. Základné aktivity: výučba prvej pomoci, bezpríspevkové darcovstvo krvi, sociálne služby, pomoc ľuďom v núdzi doma aj v zahraničí.


Adresa: Grösslingová 24, 81446 Bratislava

Telefón: 02/ 52 96 71 57-8

E-mail: sekretariat@redcross.sk

IČO: 00177466

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK0202000100060008437012 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Webová stránka: www.redcross.sk