Pomoc vidieku-záujmové združenie občanov

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Pomoc vidieku-záujmové združenie občanov registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2012/2013.


Adresa: Petöfiho 29, 98401 Lučenec

IČO: 42006899

Právna forma: Nezisková organizácia

IBAN číslo účtu: 4330049200 / kód banky: 3100 (VOLKSBANK Slovensko, a.s.)