Inštitút jazykov a vzdelávania, n. o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Inštitút jazykov a vzdelávania, n. o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Národná 18, 01001 Žilina

IČO: 42167825

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 2625244012 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)