Nezisková organizácia COMM-PASS Partners

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Nezisková organizácia COMM-PASS Partners registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Medzilaborecká 19, 821 0 Bratislava

IČO: 42166641

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 4014932384 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)