Lamačania, občianske združenie


Adresa: Stanekova 21, 84103 Bratislava

IČO: 42180694

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0456000000007819995001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)