PINOCCHIO, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia PINOCCHIO, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Močiarna 515/13, 97246 Čereňany

IČO: 45734895

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 4012928912 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)