4people, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia 4people, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2011/2012.


Adresa: Borská 6, 841 0 Bratislava

IČO: 42 166 683

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 002625078480 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)