LUBENÁ združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry


Adresa: Poluvsie, 97216 Poluvsie

IČO: 00629065

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2711110000006606030009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)