Rómske občianske fórum Prešovského kraja

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Rómske občianske fórum Prešovského kraja registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2010/2011.


Adresa: Hradné námestie 5, 06001 Kežmarok

IČO: 37885219

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 4005204107 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)