ROMA EDUCATION SLOVÁKIA, KOŠICE, n. o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia ROMA EDUCATION SLOVÁKIA, KOŠICE, n. o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2010/2011.


Adresa: Exnárova 8, 04022 Košice

IČO: 35582804

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 2621711832 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)