Deti a škola, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Deti a škola, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2010/2011.


Adresa: Palatínova 61/13, 94501 Komárno

IČO: 37971638

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 1091215000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)