Inštitút Dcér Márie Pomocnice


Adresa: Kremnická 17, 851 01 Bratislava-Petržalka

Telefón: 02/ 638 14 954, 02/ 638 14 955

E-mail: slkfma@nextra.sk

IČO: 00677728

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK8075000000004007868759 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Webová stránka: www.salezianky.sk