Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Dúbravská cesta 9/6319, 84513 Bratislava

IČO: 00490750

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK9881800000007000009525 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)