Slovenská lekárska triatlonistická asociácia


Adresa: Metodova 55, 94901 Nitra

IČO: 00681717

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2931000000004220044409 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)