Slovenský zväz sclerosis multiplex


Adresa: Konštantína Čulena 12, 91701 Trnava

Telefón: 0918 63 66 23, 0903 20 49 02, 057 44 93 113

E-mail: szsm@szm.sk

IČO: 00896900

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000280039603 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Webová stránka: www.szsm.szm.sk