Obecný športový klub Babiná


Adresa: Horná 97, 96261 Babiná

IČO: 00592366

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1056000000009722433001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)