Aktívny vozík

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Aktívny vozík registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2008/2009.

Spojiť postihnutých ľudí, prebudiť v nich záujem o aktívnejší a plnohodnotnejší život, nalomiť bariéru, ktorá je nielen medzi postihnutými, ale hlavne smerom k ostatnej verejnosti. Rozšíriť okruh ľudí, ktorí si budú navzájom pomáhať a radiť v každodennom živote.


Adresa: Višňové 580, 01323 Žilina

Telefón: 0914208886

E-mail: aktivnyvozik@pobox.sk

IČO: 360 901 91

Právna forma: 1

IBAN číslo účtu: 2662455118 / kód banky: 1100 ()

Webová stránka: www.aktivnyvozik.sk