Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied


Adresa: Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava

IČO: 00586927

Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja

IBAN číslo účtu: SK0981800000007000612236 / kód banky: 8180 (Štátna pokladnica)