Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava


Adresa: Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 00686191

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000000011466500 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)