Centrum vzdelávania Univerzity J.Selyeho - Selye János Egyetem Oktatási Központja, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Centrum vzdelávania Univerzity J.Selyeho - Selye János Egyetem Oktatási Központja, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2008/2009.


Adresa: Roľníckej školy 1519, 94501 Komárno

IČO: 42052203

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: 3812251001 / kód banky: ()

Príjmy organizácie Centrum vzdelávania Univerzity J.Selyeho - Selye János Egyetem Oktatási Központja, n.o. z 2% z dane:

RokPríjem
20097316.32 €